Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante

Lista candidaților

admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante: 

Specialist principal, Direcția juridică și achiziții publice

1. Negruță Cornelia

2. Salcuțan Andrei

3. Sitari Virgiliu

4. Veronica Oală

 

Specialist principal, Direcția implementare și monitorizare a politicilor

1. Sîrbu Vasile

2. Sapojnic Alexandra

Specialist principal, Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor           

1. Alexandra Misca

2. Saran Eugen

Șef adjunct, Direcția implementare și monitorizare a politicilor          

1. Ignat Alexandru

2. Colun Valerian 

Șef adjunct, Direcția finanțare, implementare și monitorizare a proiectelor           

1.  Codreanu Gheorghe

2.  Manolache Victor

Șef direcție managment instituțional

1.  Evghenii Gîrlea

2.  Valerii Strungari

 Specialist resurse umane

1.   Anna Botnaraș

2.   Rudi Alexandru

Notă. Proba scrisă se va desfășura pe data de 10 iunie 2019, ora 14.00 pe adresa MD-2068, mun. Chişinău, str. Alecu Russo,1. et.10.