LISTA CANDIDAȚILOR CARE AU PROMOVAT PROBA SCRISĂ ȘI SÎNT ADMIȘI LA INTERVIU

logo

                                                   Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu

Anexa nr3.

  la procesul-verbal nr.17

M I N I S T E R U L  E C O N O M I E I   A L   R E P U B L I C I I     M O L D O V A

 

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

 

COMISIA DE CONCURS

 

Lista candidaţilor

care au promovat proba scrisă  la 27 decembrie 2013

şi sunt admişi  la interviul  pentru ocuparea funcţiei publice vacante 

Nr. d/o

Numele, prenumele

Specialist principal în cadrul Serviciului audit, autorizări și inspectare

1.    

Cucu Radu

Data şi ora desfăşurării interviului - 30 decembrie 2013, ora 15.00, la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică, strada Alecu Russo,1, et.10, sala de ședințe.

 

            

 

27.12.2013