INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PRODUCĂTORII DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN SER, CARE INJECTEAZĂ ENERGIA ÎN REȚEA

logo

Prin prezenta, Agenţia pentru Eficienţă Energetică în vederea îndeplinirii atribuțiilor, care îi revin conform art.9 al Legii nr. 142 din 02.07.2010, art. 13 al Legii Nr. 160 din 12.07. 2007 cu privire la energia regenerabilă precum și a altor angajamente prevăzute în “Programul Naţional pentru Eficienţa Energetică 2011-2020” (Hotărârea de Guvern Nr.833 din 10.11.2011), solicită operatorilor rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice, informația privind numărul de producători de energie electrică din surse de energie regenerabilă (SER), precum și numărul de avize de racordare eliberate pentru injectarea energiei regenerabile în rețelele de joasă, medie și înaltă tensiune.

Rugăm să prezentați informația conform modelului din anexa 1, iar în cazul în care dispuneți  de o informație suplimentară, care poate fi inclusă în anexa respectivă, solicităm respectuos să o prezentați adițional.

 Anexa 1