Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Despre Informații Atribuţiile Atribuţiile

Atribuţiile

logo

Ca autoritate de stat în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice, Agenţia îndeplineşte un şir de funcţii de bază, care au ca şi scop implementarea politicii statului şi avizarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi al valorificării surselor de energie regenerabilă, 

coordonarea programelor şi planurilor locale de acţiune în domeniul eficienţei energetice finanţate din bugetul de stat, instituţii sau organizaţii internaţionale, în baza acordurilor guvernamentale, autorizarea persoanelor fizice şi juridice pentru efectuarea auditelor energetice precum şi asigurarea evidenţei, prin ţinerea de registre a auditorilor energetici şi a auditelor energetice efectuate, etc.

Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, în sarcina Agenţiei este pus un set larg de atribuţii, stipulate în Legea Nr. 142 privind eficienţa energetică, Hotărârea Guvernului Nr. 833 din 10.11.2011 cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020 şi Hotărârea Guvernului Nr. 1173 din 21.12.2010 cu privire la Agenţia pentru Eficienţă Energetică, şi anume:

 • implementarea politicii statului în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;
 • elaborarea şi prezentarea spre aprobare a cerinţelor minime de performanţă energetică pentru utilajele şi echipamentele produse sau importate în Republica Moldova;
 • participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, inclusiv a proiectelor reglementărilor tehnice şi a standardelor în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie
 • participarea la elaborarea proiectelor de programe şi de planuri naţionale de acţiune în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;
 • elaborarea proiectelor-pilot în domeniul eficienţei energetice şi al surselor de energie regenerabilă;
 • acordarea asistenţei informaţionale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale la elaborarea programelor de sporire a eficienţei energetice şi valorificare a surselor de energie regenerabilă;
 • coordonarea programelor şi planurilor de acţiune, elaborate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi a programelor de eficienţă energetică finanţate de instituţii sau de organizaţii internaţionale, în baza unor acorduri guvernamentale;
 • asigurarea diseminării informaţiei privind eficienţa energetică, inclusiv privind mecanismele de eficienţă energetică, cadrul financiar şi legal adoptat în scopul îndeplinirii obiectivului indicativ naţional, precum şi diseminarea informaţiei referitoare la utilizarea surselor regenerabile de energie;
 • acordarea asistenţei consultative şi informaţionale societăţilor de servicii energetice, managerilor energetici, agenţilor economici, precum şi persoanelor fizice, care activează în domeniul eficienţei energetice şi al surselor de energie regenerabilă;
 • autorizarea persoanelor fizice şi juridice pentru efectuarea auditelor energetice;
 • asigurarea evidenţei, prin ţinerea de registre, a auditorilor energetici şi a auditelor energetice efectuate, a proiectelor naţionale coordonate şi a proiectelor implementate de autorităţile administraţiei publice locale;
 • avizarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi al valorificării surselor regenerabile de energie, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi finanţate prin intermediul Fondului pentru Eficienţă Energetică;
 • aprobarea, în coordonare cu Ministerul Educaţiei, programelor de formare a experţilor şi auditorilor în domeniul energeticii, a managerilor energetici, elaborate de instituţiile de învăţămînt  specializate şi acreditate;
 • evaluarea potenţialului de sporire a eficienţei energetice în ansamblu pe economie;
 • cooperarea cu instituţiile şi organismele internaţionale în vederea utilizării eficiente a energiei şi valorificării surselor de energie regenerabilă, în limitele competenţei stabilite de Guvern;
 • crearea unei baze informaţionale în domeniul eficienţei energetice şi al surselor de energie regenerabilă, şi prezentarea solicitanţilor informaţii;
 • organizarea seminarelor, conferinţelor şi expoziţiilor pentru promovarea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă.