Acte Normative

HOTĂRÂRE Nr. 1173 din 21.12.2010 cu privire la Agenţia pentru Eficienţă Energetică

HOTĂRÂRE Nr. 833 din 10.11.2011 cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020

HOTĂRÂRE Nr. 884 din 27.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind auditul energetic

HOTĂRÂRE Nr. 885 din 27.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea auditorilor energetici

HOTĂRÂRE Nr. 924 din 12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de calculare a costului auditului energetic